Přihlášení do systému

 
 
 

Komu je portál JDTM JMP určen?

Portál JDTM JMP je určen geodetickým firmám, které zpracovávají geodetické zaměření plynovodů, přípojek a dalších zařízení ve správě správě RWE Distribuční služby, s.r.o., a to v celém zájmovém území bývalé JMP s výjimkou Zlínského kraje.

Jaké služby portál JDTM JMP poskytuje?

1. Výdej podkladů pro zpracování geodetického zaměření

Počínaje 1.1.2011 nahrazuje portál JDTM JMP služby, poskytované geodetickým firmám na adrese gis.data@rwe.cz. Registrovaní uživatelé získají prostřednictvím portálu elektronické podklady pro zhotovení geodetického zaměření, tj. účelovou mapu povrchové situace a průběhy plynovodů a přípojek ve správě RWE Distribuční služby, s.r.o.

2. Předání polohopisné části geodetického zaměření

Předání aktualizovaných dat účelové mapy polohopisné situace (ÚMPS) správci JDTM JMP bude realizováno pouze prostřednictvím tohoto portálu. Při předání geodetického zaměření na pracovišti dokumentace sítě správě RWE Distribuční služby, s.r.o. bude vyžadována akceptace zakázky správcem JDTM JMP.

Registrace

Vyplňte a odešlete registrační formulář. Veškeré Vámi uvedené osobní údaje budou sloužit pouze pro potřeby portálu.

Ztratili jste heslo?

V případě, že jste ztratili registrační údaje, můžete požádat o zaslání přihlašovacích údajů zde.

Aktuality

Podkladové materiály

 • Vážení uživatelé,

  od 1. 11. 2017 bude spuštěn nový portál pro externí správu účelové mapy povrchové situace pro společnost innogy, který bude nahrazovat stávající Portál JDTM JMP.

  Z tohoto důvodu bude dne 26. 10. 2017 cca v 16 hodin ukončen provoz Portálu JDTM JMP. Od této chvíle se nebudete moci na Portál JDTM JMP přihlásit, zakládat žádosti o výdej a akceptaci dat, ani stahovat žádná data.

  Následně budou „dovyřízeny“ všechny požadavky na výdeje a zapracování dat. Data vydaná k aktualizaci Vám budou zaslána e-mailem na adresu, kterou máte uvedenou v identifikačních údajích žadatele. Protokol o akceptaci zakázky Vám přijde standardně, tj. automatickým emailem s akceptačním protokolem v příloze.

  Zakázky vydané ve „starém portálu“ JMP budete moci vracet prostřednictvím „nového portálu“ ÚMPS innogy. Přesto bychom Vás rádi poprosili, abyste vraceli data k akceptaci v co nejkratším možném termínu.

  Pokud máte platný přístup na Portál JDTM JMP, nemusíte se na nový portál registrovat. Vaše přihlašovací údaje budou přeneseny a po prvním přihlášení budete vyzváni ke změně hesla. Po přihlášení si, prosím, zkontrolujete Vaše kontaktní údaje.

  Děkujeme.
 • Upozorňujeme uživatele, že přístupová hesla jsou citlivá na velikost písmen ("case sensitive").
 • Od 1. 5. 2017 bude zakázkový systém převeden na zabezpečené internetové připojení. Prosíme uživatele prohlížeče Mozilla Firefox o instalaci certifikátů certifikačních autorit dle následujícího postupu. Certifikáty jsou ke stažení na těchto odkazech 1, 2 a 3
 • Informace o poloze plynárenského zařízení nebudou poskytována. O tato data můžete žádat prostřednictvím portálu Distribuce plynu on-line.
 • Společnost RWE Distribuční služby, s.r.o. se přejmenovala na GridServices, s.r.o.
 • Ukončena reambulace na území města Kuřim. Dne 1. 12. 2011 importován aktuální stav na Portál JDTM JMP.

Seznam přístupů na Portál JDTM JMP - geodetické firmy

Územní působnost GridServices, s.r.o. (bývalá JMP) - seznam k.ú.

Seznam území s lokální správou DTMM, kontakty na správce

Pracovní postup - základní

Pracovní postup - podrobný

Powered by:
© Copyright: