Přihlášení do systému

 
 
 

Komu je portál JDTM JMP určen?

Portál JDTM JMP je určen geodetickým firmám, které zpracovávají geodetické zaměření plynovodů, přípojek a dalších zařízení ve správě správě RWE Distribuční služby, s.r.o., a to v celém zájmovém území bývalé JMP s výjimkou Zlínského kraje.

Jaké služby portál JDTM JMP poskytuje?

1. Výdej podkladů pro zpracování geodetického zaměření

Počínaje 1.1.2011 nahrazuje portál JDTM JMP služby, poskytované geodetickým firmám na adrese gis.data@rwe.cz. Registrovaní uživatelé získají prostřednictvím portálu elektronické podklady pro zhotovení geodetického zaměření, tj. účelovou mapu povrchové situace a průběhy plynovodů a přípojek ve správě RWE Distribuční služby, s.r.o.

2. Předání polohopisné části geodetického zaměření

Předání aktualizovaných dat účelové mapy polohopisné situace (ÚMPS) správci JDTM JMP bude realizováno pouze prostřednictvím tohoto portálu. Při předání geodetického zaměření na pracovišti dokumentace sítě správě RWE Distribuční služby, s.r.o. bude vyžadována akceptace zakázky správcem JDTM JMP.

Registrace

Vyplňte a odešlete registrační formulář. Veškeré Vámi uvedené osobní údaje budou sloužit pouze pro potřeby portálu.

Ztratili jste heslo?

V případě, že jste ztratili registrační údaje, můžete požádat o zaslání přihlašovacích údajů zde.

Aktuality

Podkladové materiály

  • Upozorňujeme uživatele, že přístupová hesla jsou citlivá na velikost písmen ("case sensitive").
  • Od 1. 5. 2017 bude zakázkový systém převeden na zabezpečené internetové připojení. Prosíme uživatele prohlížeče Mozilla Firefox o instalaci certifikátů certifikačních autorit dle následujícího postupu. Certifikáty jsou ke stažení na těchto odkazech 1, 2 a 3
  • Informace o poloze plynárenského zařízení nebudou poskytována. O tato data můžete žádat prostřednictvím portálu Distribuce plynu on-line.
  • Společnost RWE Distribuční služby, s.r.o. se přejmenovala na GridServices, s.r.o.
  • Ukončena reambulace na území města Kuřim. Dne 1. 12. 2011 importován aktuální stav na Portál JDTM JMP.
  • Na území města KUŘIM je prováděna reambulace účelové mapy povrchové situace. Plánované ukončení je na konci října 2011. Aktuální podklady v této lokalitě si, prosím, vyžádejte od lokálního správce DTMM. Veškeré kontakty naleznete v záložce Podpora. Děkujeme.
  • Oficiální spuštění Portálu JDTM JMP je plánováno na 1. 1. 2011. Prosím, věnujte pozornost pracovním postupům.
  • Na území Zlínského kraje se výdej dat řídí pravidly Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK). Portál JDTM ZK naleznete zde

Seznam přístupů na Portál JDTM JMP - geodetické firmy

Územní působnost GridServices, s.r.o. (bývalá JMP) - seznam k.ú.

Seznam území s lokální správou DTMM, kontakty na správce

Pracovní postup - základní

Pracovní postup - podrobný

Powered by:
© Copyright: